Colofon

Informatie volgens § 5 DDG (wet digitale diensten):

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Str. 26
59757 Arnsberg-Müschede, Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Andreas Nöcker, Martin Rohde, Patrick Schumacher

Contact:

Telefoon: +49 (0) 2932/ 307 - 0
Fax: +49 (0) 2932/ 307 - 8040
E-mail: satino@wepa.eu

Registratie:

Registratie in het Handelsregister.
Kantongerecht: Arnsberg
Registernummer: HRB9243

Omzetbelasting:

BTW-nummer volgens §27a uit de Duitse Wet op de omzetbelasting:
DE815196516

Beslechting van geschillen

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de onlinebeslechting van geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u bovenin het colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 DDG (wet digitale diensten) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 DDG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen informatie van derden, of onderzoek te doen naar omstandigheden die op een onwettige activiteit duiden.

Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf de datum waarop een specifieke schending is ontdekt. Zodra wij kennis hebben gekregen van dergelijke schendingen van de wet, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor de links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die websites. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. De inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de aanbieder of beheerder van de betreffende pagina's. De gelinkte pagina's zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet reëel/ redelijk zonder concrete aanwijzing of concreet bewijs van overtreding. Zodra wij van schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de websitebeheerder gemaakte content en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het vermenigvuldigen, bewerken, verspreiden of elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht, vereist schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor privégebruik, en niet voor commercieel gebruik toegestaan.

Voor zover de inhoud op deze website niet door de beheerder is gemaakt, wordt met het auteursrecht van derden rekening gehouden. De content van derden is als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht tegenkomen, verzoeken wij u ons dat mee te delen. Zodra wij kennis hebben gekregen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke content onmiddellijk verwijderen.

Opmerking:

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid van de inhoud, voor fouten van redactionele of technische aard of weglatingen enz., noch voor de juistheid van de inhoud. Ook geven wij in het bijzonder geen garantie voor de volledigheid en juistheid van informatie die via verdere links wordt verkregen. Aanbieders zijn conform de algemene wetten verantwoordelijk voor hun eigen ter beschikking gestelde inhoud. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en kruisverwijzingen naar inhoud die door andere aanbieders beschikbaar wordt gesteld. Verwijzingen d.m.v. hyperlinks naar inhoud op websites van derden zijn uitsluitend ter informatie. De verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt uitsluitend bij de aanbieder van deze inhoud. Voor het plaatsen van de betreffende verwijzing zijn de websites van de andere aanbieder zorgvuldig en naar beste weten gecontroleerd. Wij geven echter geen garantie voor de volledigheid en juistheid van informatie die via verdere hyperlinks wordt verkregen. De inhoud van andere websites kan op elk moment zonder de kennis van de internetredactie van WEPA Professional GmbH worden gewijzigd. Voor alle links op deze websites geldt: wij benadrukken dat we geen invloed hebben op de vormgeving van de inhoud van websites van andere aanbieders die door hyperlinks op onze homepage kunnen worden bereikt, en hun inhoud niet als onze eigen inhoud aannemen. Deze verklaring geldt voor alle pagina's van deze website en de daar opgenomen links. Voor het geval WEPA Professional GmbH verwijst naar websites waarvan de inhoud een reden is voor bezwaar, vragen wij u ons dit mee te delen. De internetredactie van WEPA Professional GmbH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de beschikbaar gestelde informatie te verwijderen, aan te vullen of te verwijderen.

Hallo!

Benieuwd naar en geïnteresseerd in een samenwerking? Onze medewerkers helpen u graag met alle vragen over onze producten. Neem a.u.b. contcact op - We kijken met belangstelling uit naar uw vragen.

Account Manager Reseller Netherlands:
Dave Timmermanns
Account Manager Reseller Netherlands:
Gerard Kraaijeveld
Account Manager Reseller België/Luxemburg
Rob Didden