Impressum

Informacje zgodne z § 5 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach):

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Str. 26
59757 Arnsberg-Müschede

Reprezentowana przez:

Andreas Nöcker, Martin Rohde, Patrick Schumacher

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 2932/ 307 - 0
Telefax: +49 (0) 2932/ 307 - 8040
E-Mail: satino@wepa.eu

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Arnsberg
Numer wpisu do rejestru: HRB9243

VAT:

NIP UE zgodnie z §27 a niemieckiej ustawy o podatku VAT:
DE815196516

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej.

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do udziału w pozasądowym rozstrzyganiu sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za treści własne zamieszczane na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie mamy jednak obowiązku monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Obowiązek usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji w myśl ogólnych przepisów prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność z tego tytułu obowiązuje jednak dopiero od momentu uzyskania wiedzy na temat konkretnego naruszenia prawa. Po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za takie obce treści. Odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronach, do których prowadzą odnośniki, ponosi zawsze dostawca lub operator strony. W momencie umieszczania odnośnika strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie umieszczania odnośnika nie zidentyfikowano treści niezgodnych z prawem.

Bez wskazania konkretnego przypadku naruszenia prawa nie ma jednak podstaw do stałej kontroli zawartości podlinkowanych stron. Po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i inne elementy stron stworzone przez operatora strony są chronione niemieckim prawem autorskim. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i każdy inny rodzaj wykorzystania wykraczający poza granice określone w prawie autorskim wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Treści tej strony wolno pobierać i kopiować wyłącznie na potrzeby prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Jeśli treści znajdujące się na tej stronie nie zostały stworzone przez jej operatora, obowiązują prawa autorskie podmiotów trzecich. Treści podmiotów trzecich są odpowiednio oznaczone. Jeśli mimo to zauważą Państwo naruszenie prawa, prosimy o informację na ten temat. Po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

WSKAZÓWKA:
Nie ponosimy odpowiedzialności za kompletność, błędy o charakterze redakcyjnym i technicznym, opuszczenia itp. oraz za prawidłowość treści. W szczególności nie gwarantujemy kompletności i prawidłowości informacji dostępnych za pośrednictwem odsyłaczy do obcych treści. Operatorzy stron są odpowiedzialni za własne treści, które udostępniają do użytku, zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi. Treści własne nie obejmują odsyłaczy do treści udostępnionych przez innych operatorów. Odsyłacze w postaci hiperlinków do treści obcych stron internetowych mają charakter jedynie informacyjny. Odpowiedzialność za obce treści ponosi wyłącznie operator, który je udostępnia. Przed umieszczeniem odpowiedniego odsyłacza strony internetowe innych operatorów zostały sprawdzone z dużą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie gwarantujemy jednak kompletności i prawidłowości informacji dostępnych za pośrednictwem hiperlinków do obcych treści. Treść innych stron internetowych może w dowolnym czasie ulec zmianie bez wiedzy redakcji treści internetowych firmy WEPA Professional GmbH. Odnośnie wszystkich linków na tych stronach: Podkreślamy, że nie mamy wpływu na kształt i treść stron internetowych innych operatorów, które są dostępne z naszej strony głównej za pośrednictwem odsyłaczy, oraz że nie uważamy ich za własne. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich podstron strony głównej oraz umieszczonych tam odsyłaczy. Jeżeli firma WEPA Professional GmbH odsyła do stron, których treść budzi wątpliwości, prosimy, aby nas o tym poinformować. Redakcja treści internetowych firmy WEPA Professional GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia istniejących informacji bez uprzedniej zapowiedzi.

Witam!

Jesteś zainteresowany współpracą? Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów. Prosimy o kontakt - czekamy na Państwa.

Polska
Piotr Nieradzik