Deklaracja w sprawie ochrony danych

 

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób pokazują, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej deklaracji w sprawie ochrony danych zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się operator tej strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Pobieramy przede wszystkim te dane, które nam Państwo przekazują. Mogą to być np. dane wpisywane przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasz system IT podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są rejestrowane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych pobieramy w celu zapewnienia bezusterkowego korzystania ze strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie Państwa danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i przeznaczeniu zgromadzonych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa aktywność może być analizowana w sposób statystyczny. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie (ciasteczek) i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności przebiega zazwyczaj anonimowo; aktywność taka nie pozwala na Państwa identyfikację. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższej deklaracji w sprawie ochrony danych.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Dane te traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

WEPA Professional GmbH
Martin Rohde
Rönkhauser Str. 26
59757 Arnsberg-Müschede

Telefon: +49 (0) 2932/ 307 - 0
E-Mail: wepro@wepa-professional.de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adresy e-mail itp.).
 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego procesu przetwarzania danych.
 

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Organem nadzorczym właściwym w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych ustanowiony dla kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby dane, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie przyjętym formacie możliwym do maszynowego odczytu. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, stanie się to tylko pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe.
 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu ochrony treści poufnych, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania ofertowe, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony internetowej, strona ta stosuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresowy przeglądarki zmieni się z „http://” na „https://” oraz po ikonie kłódki w pasku adresowym przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.
 

Dostęp do informacji, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać nieodpłatnego dostępu do informacji o swoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, a w razie potrzeby zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących danych osobowych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.
 

Sprzeciw wobec wiadomości reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku umieszczenia noty prawnej na potrzeby przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamu.
 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Piki cookie (ciasteczka)

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy czasami tak zwane pliki cookie (ciasteczka). Pliki te nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do optymalizacji naszej oferty, tak aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bardziej bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na Państwa komputerze.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie internetowej.

Mogą Państwo dokonać takich ustawień swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia o umieszczaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w pojedynczych przypadkach, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub w ogóle, a także aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie niezbędne do komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na potrzeby świadczenia usług w sposób optymalny i wolny od usterek technicznych. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. do analizy aktywności w sieci), są one osobno omówione w niniejszej deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych.
 

Pliki dziennika serwera

Dostawca tych stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje w tak zwanych plikach dziennika serwera informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina przekazania zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę gromadzenia tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w prezentacji swojej strony internetowej w sposób wolny od usterek technicznych oraz w optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest tworzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Kiedy przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, informacje zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe, przechowujemy na potrzeby opracowania zapytania i na wypadek późniejszych pytań. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo tę zgodę wycofać. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych mających miejsce przed wycofaniem zgody.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub wygaśnięcia celu ich przechowywania (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – zwłaszcza postanowienia dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane dotyczące umów)

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawiązania, merytorycznego sformułowania lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu faktury za korzystanie z usługi.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zamknięciu zlecenia lub zakończeniu stosunku handlowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.
 

4. Narzędzia analizy i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Open Source Matomo. Matomo wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. W tym celu generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem następuje anonimizacja adresu IP.

Pliki cookie Matomo pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż je Państwo usuną.

Podstawę przechowywania plików cookie Matomo stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie aktywności użytkowników na potrzeby optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej jak i reklamy.

Wygenerowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Można zablokować zapisywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że w takim wypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może stać się niemożliwe.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo w tym miejscu zablokować ich gromadzenie i wykorzystywanie. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt-out, który uniemożliwi Matomo gromadzenie danych o sposobie korzystania ze strony internetowej. Jeśli usuną Państwa swoje pliki cookie, spowoduje to również usunięcie pliku cookie opt-out Matomo. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie trzeba będzie ponownie aktywować plik opt-out.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywał te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na tej stronie oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Przetwarzane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; użytkownik może również zablokować zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google w celach reklamowych oraz na temat możliwości ustawień i sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania można znaleźć na stronach internetowych Google www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners („Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”), www.google.com/policies/technologies/ads („Reklamy”), www.google.pl/settings/ads („Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam”) oraz www.google.com/ads/preferences („Personalizacja reklam”).

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić zbieranie danych przez Google Analytics, klikając ten link: Wyłącz Google Analytics . Zostanie zapisany plik cookie z opcją „opt-out”, aby uniemożliwić w przyszłości zbieranie Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie z rezygnacją jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie zapisać opt-out cookie.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

 

5. Newsletter

Dane na potrzeby newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że podany adres e-mail należy do Państwa oraz że zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Nie gromadzimy innych danych, ew. gromadzimy je tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do newslettera odbywa się zatem wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie na potrzeby wysyłki newslettera mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać, na przykład za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Dane przekazane przez Państwa w celu subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu Państwa rezygnacji z newslettera, a następnie usuwamy. Nie dotyczy to danych, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail związane z członkostwem).
 

6. Wtyczki i narzędzia

Mapy Google

Ta strona korzysta poprzez interfejs API z usługi Map Google. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu umożliwienia korzystania z Map Google konieczne jest przechowywanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na ten proces przesyłania danych.

Wykorzystywanie usługi Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych oraz ułatwienie wyszukiwania miejscowości podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

7. YouTube

W celu integracji filmów wideo korzystamy z usług dostawcy platformy YouTube. Filmy osadzamy w zaawansowanym trybie ochrony danych.
Dostawcą platformy YouTube jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube to platforma, która umożliwia odtwarzanie plików audio i wideo. Po wyświetleniu odpowiedniej strony z naszą ofertą zaimplementowany odtwarzacz YouTube nawiązuje połączenie z platformą YouTube w celu przesłania i odtworzenia pliku audio lub wideo. W ramach tego procesu dane są przesyłane do YouTube jako administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube. Kiedy oglądasz film na YouTube za pośrednictwem naszej strony, nie gromadzimy żadnych danych.
Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube, a także na temat praw użytkowników i dostępnych opcji ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

8. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem...

WEPA Hygieneprodukte GmbH&Co KG
Datenschutzbeauftragter
Rönkhauser Straße 26

59757 Arnsberg
mail: datenschutzbeauftragter@wepa.de

9. Cookies

Witam!

Jesteś zainteresowany współpracą? Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów. Prosimy o kontakt - czekamy na Państwa.

Polska
Piotr Nieradzik